Noordrust

Ruimte voor rust
Onze belangen

De Nieuwendammerdijk, Tuindorp, de Zuiderzeeweg, Vogeldorp, het Vliegenbos, de Schellingwouderbreek en de Schellingwouderdijk. Dit gebied rondom het oude Gembo-terrein vormt de overgang naar landelijk Noord. Een uniek stukje Amsterdam dat voor vele Amsterdammers de functie van achtertuin vervult.

Dit bijzondere stukje Amsterdam, dat als een van de meest populaire fietsroutes voor toeristen en Amsterdammers een ware aanwinst is voor onze stad, moet haar waarde en unieke karakter behouden. Ook, en misschien wel juíst in tijden van verandering. Waarmee het niet alleen dreigt haar waarde te verliezen, maar ook haar unieke karakter.

Noordrust komt op voor de belangen van alle inwoners van dit pareltje aan het IJ. Voor de bewoners, de ooievaars, de vosjes en de ijsvogels. Voor de natuur in het Rietland en het beschermd dorpsgezicht van onze dijken. Voor ademruimte voor wie die de stad even willen ontvluchten en voor de vergezichten die ons waterland zo verrijken.

De Oranjewerf

De Oranjewerf heeft een nieuwe eigenaar: Flying Point Real Estate (FPRE). Bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk zoeken ze aansluiting bij de omgeving en spreken ze met bewoners in een stedenbouwkundige verkenning. Zo hopen ze de handen op elkaar te krijgen om sneller te ontwikkelen. 

Flying Point organiseerde in 2023 een informatieavond en drie themasessies om de buurt te betrekken. In januari 2024 sluiten ze af met een laatste thema- en een afsluitende bijeenkomst. Samen met de buurt: dat klinkt positief, maar is nog niet zo eenvoudig. Wij moeten daarom weten wat de (on)mogelijkheden zijn. Wat zijn feiten en wat wensen? Op dit moment worden we alleen nog maar uitgenodigd om binnen de commerciële kaders van de ontwikkelaar mee te denken. Als we willen opkomen voor een buurt die aansluit bij de omgeving, moeten we verder denken. 

Met een update van deze onze site wil Noordrust het begrip vergroten, fabels benoemen en ontwikkelingen delen.  

We gaan in op de belangrijkste Kaders en Begrippen die worden gehanteerd. We volgen Thema’s zoals deze in de sessies aan de beurt kwamen: Natuur, Stedelijke Ontwikkeling, Mobiliteit en Voorzieningen. Bij de Status & Updates is meer te vinden over deze Stedenbouwkundige Verkenning
(en waarom het nog geen formele participatie is) 

Noordrust.nl