ruimte voor rust

De plannen

Elke buurt is anders. En dat maakt Amsterdam zo mooi. Ons stuk van Noord is bijzonder om de rust van ruige natuur en het cultuurhistorisch erfgoed. Wie hier komt kan even de drukte van de stad ontvluchten binnen
de ring.

 

Natuurlijk beseffen wij niet als enigen dat een gebied altijd in ontwikkeling is. Maar die kan in dienst staan van het unieke karakter van het gebied. In balans met de natuur. In harmonie met de bewoners. Deze omgeving verdient een integrale aanpak zonder lukraak opportunisme. Daarom willen wij graag onderdeel uitmaken van besluitvorming rond ruimtelijke ordening.

Noordkust

De horecaondernemers van Roest maken al sinds september van het vorige jaar plannen om van perceel Nieuwendammerdijk 538 een evenemententerrein/ horecaterrein te maken. Een terrein waar vele activiteiten worden opgezet onder de noemer placemaking dit onontgonnen gebied op de kaart te zetten. Maar dit ‘rafelrandje’ is niet onontgonnen. Het ligt in een woonwijk naast een actief industrieterrein.

 

Op het perceel wil Noordkust een stadstrand plaatsen, een restaurant, een terras, een dance gelegenheid, een yoga school, een kitesurf school en in de toekomst een Glamping, zodat gasten voor lange tijd kunnen vertoeven op de locatie zelf. Dit betekent een grote toestroom van bezoekers waar de omgeving niet op is ingericht.

 

De activiteiten zoals nu opgezet passen niet alleen qua karakter niet in de omgeving, ze vormen ook een te grote belasting van het gebied en de bestaande infrastructuur. Een belasting waarbij de veiligheid van de bezoekers en de bewoners in het geding komt, en ook het groen en de natuur te veel risico lopen. Daarnaast is het onduidelijk of deze tijdelijke activiteiten passen in de lange termijnplannen voor het gebied, aangezien deze ook onduidelijk zijn.

 

Noordrust streeft dan ook naar een meer geïntegreerde aanpak van passende horeca die een aanvulling vormt voor de totale invulling van het Gembo terrein, in plaats van deze tijdelijke invulling.

Gembo-terrein

Met het vertrek van de Oranjewerf zal het gehele Gembo-terrein in 2023 verder worden ontwikkeld. Hoe dat er precies uit zal zien is op dit moment nog niet duidelijk. Ook over de infrastructurele gevolgen is nu nog niets bekend. Tijdelijkheid moet niet vooruitlopen op de ontwikkelingen voor de lange termijn. Juist de samenhang van functies en plannen is bepalend voor het succes van dit gebied. Betrokkenheid van de buurt is daarom essentieel.

 

Ook hierbij streven wij daarom naar openheid van zaken richting de buurt om zo tot een invulling te komen die zowel de projectontwikkelaar de mogelijkheden geeft die hij voor ogen heeft als ook een invulling die passend onderdeel uitmaakt van onze unieke buurt.

© 2019 Noordrust