ruimte voor rust

Verenigd met kennis van het gebied

Kernteam

Noordrust is een collectief ontstaan vanuit alle buurten rond het oude Gembo-terrein die samen de overgang vormen tussen de stad Amsterdam  en landelijk Noord. Participatie is cruciaal. Beter georganiseerd kan de buurtcoalitie beter optreden als gesprekpartner voor bewoners, bedrijven en overheidsdiensten op verschillende niveaus.  Samen kunnen we komen tot een buurt waarin ruimte is voor iedereen. Bewaken wat verbindt en bijzonder maakt, nu en in de toekomst.

Aan de basis van Noordrust staat een compact en flexibel kernteam, dat gezamenlijk de vele activiteiten probeert te stroomlijnen. Zij vormen niet het bestuur, want Noordrust is de som van alle delen. Participanten, enthousiastelingen, actieve en passieve medewerkers.

Deelgroep juridische zaken

Om ons te wapenen tegen mogelijk naderend onheil is er binnen Noordrust een deelgroep geformeerd die zich bezig houdt met alle juridische aspecten.  Zij trekken vanuit de verschillende buurten gezamenlijk  het voortouw op alle procesgangen die hiermee te maken hebben.

Deelgroep bestuurlijke aangelegenheden

Ook op het gebied van bestuurlijke aangelegenheden heeft zich een eigen deelgroep geformeerd. Deze houdt zich bezig met zaken rondom de politiek en rondom het bestuurlijk apparaat van zowel stadsdeel centrum alsook stadsdeel noord van de gemeente Amsterdam.

Deelgroep media

Deze deelgroep is gericht op het voeden van de media met feiten en foto’s. Zij tonen het echte verhaal – met de vele prachtige beelden waar de omgeving toe uitnodigt.

Deelgroep buurtcohesie

Aangezien Noordrust meer dan één enkele buurt omvat, hebben wij een aparte deelgroep geformuleerd ter bevordering van de buurtcohesie. Zo verbinden we alle belanghebbende bewoners met elkaar waardoor we een grotere belanghebbende partij worden en dus ook een belangrijkere gesprekspartner.

Deelgroep stakeholders

Onze buurt wordt niet alleen bewoond door buurtbewoners, maar ook ervaren door verschillende andere partijen: recreatief, zakelijk of anders. Als buurt werken wij graag nauw samen met deze stakeholders. Om met hen een goede relatie op te bouwen is er een aparte deelgroep richting stakeholders opgezet.

© 2019 Noordrust