ruimte voor rust

Nieuwsbrief

Naast de site hebben we ook een nieuwsbrief. Deze verschijnt periodiek voor allen die ons initiatief een warm hart toedragen.

 

Lid worden van de nieuwsbrief kan.

 

Schijf een mailtje met je mailadres, je naam en je adres aan

nieuwsbrief@noordrust.nl en je bent automatisch lid.

 

Je kunt hier ook de afgelopen Nieuwsbrieven downloaden.

 

Nieuwsbrief januari 2022

Nieuwsbrief januari 2021

Nieuwsbrief #12 december 2020

Nieuwsbrief #11 september 2020

Nieuwsbrief #10 juni 2020

Nieuwsbrief #09 februari 2020

Nieuwsbrief #08 december 2019

Nieuwsbrief #07 september 2019

Nieuwsbrief #06 juli 2019

Nieuwsbrief #05 juni 2019

Nieuwsbrief #04 mei 2019

Nieuwsbrief #03 april 2019

Nieuwsbrief #02 april 2019

Nieuwsbrief #01 maart 2019

Nieuws

Op deze pagina vind je relevante updates en nieuwsfeiten rond de ontwikkelingen in de buurt

21/ 12 / 2020

Zojuist hebben we via een journalist van Het Parool moeten dat de vergunning aan Noordkust is verleend. Dat we dit na twee jaar niet horen vanuit het Stadsdeel, is tekenend voor de manier waarop in dit proces met ons als buurt is omgegaan. Het spreekt voor zich dat wij hierin tegen verweer zullen komen. Een dergelijk grootschalig horeca-initiatief kan en past niet in deze kwetsbare buurt. Het spreekt voor zich dat wij hierin tegen verweer zullen komen. Een dergelijk grootschalig horeca-initiatief kan en past niet in deze kwetsbare buurt. De toekenning van de vergunning zullen we dan ook op alle mogelijke manieren gaan aanvechten, ook juridisch.

Dat proces starten wij op en daarbij zullen we om jullie hulp komen vragen. Maar we zullen ook vragen om jullie inzet om ons tegengeluid te laten horen. Met zienswijzen, petities en protesten moeten we duidelijk maken dat participatie en buurtinspraak te belangrijk is om te negeren. Wij hebben er alles aan gedaan om aan tafel te komen en mee te praten over wat niet kan en over wat wel passend zou zijn. Het Dagelijks Bestuur heeft ervoor gekozen dat naast zich neer te leggen. Wij leggen ons daar niet bij neer. Het is voor nu even slikken, maar samen staan we ook hierin sterk. Houd je mailbox en de app-groep in de gaten voor meer nieuws en concrete acties.

 

Klik hier voor  het persbericht zoals verzonder vanuit de gemeente

13/ 10 / 2020

Het zijn rare en vooral vervelende tijden. De tweede coronagolf wordt steeds meer voelbaar. Veel ouderen voelen zich gedwongen thuis te blijven. Op dit soort momenten moeten we extra voor elkaar zorgen, want samen maken we de buurt. Mocht je oudere bewoners in je buurt hebben, vraag dan eens of je wellicht ergens mee kan helpen of maak gewoon even een gezellig praatje aan de deur. Zo houden we de buurt niet alleen gezond, maar vooral ook leefbaar.

03/ 10 / 2020

Op vrijdag 2 oktober jl. heeft een aantal horecaondernemers gezamenlijk geprotesteerd tegen de vervroegde sluitingstijden aangekondigd door de regering. Onder de noemer #hoogstetijd riepen zij via social media op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en besloten zij gezamenlijk om 22.00 uur op de stoep van iedere horecagelegenheid de bloemetjes flink buiten te zetten vergezeld van veel stampij en harde muziek. Initiatiefnemers achter deze groots opgezette actie zijn dezelfde ondernemers die in onze buurt Noordkust willen opzetten.

 

Het is meer dan begrijpelijk dat vooral mensen vanuit de horeca een tegengeluid willen laten horen omdat zij gedurende deze crisis erg hard worden geraakt. Maar het is ook erg tekenend dat juist de exploitanten achter Noordkust oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid en de door de regering opgelegde maatregelen hiermee stoïcijns negeren. Wat pijnlijk is hoeft niet onverantwoord te worden.

 

Je mag je als bewoner van deze buurt terecht afvragen welke protesten zij in uitvoering brengen als wij ons beklag doen over sluitingstijden, geluidoverlast, verkeershinder en andere toestanden die ons zullen overkomen zodra Noordkust neerstrijkt in onze rustige woonwijk.

 

27/ 09 / 2020

Wederom hebben we te horen gekregen dat de aanvraag voor Noordkust is vertraagd. En ditmaal tot
13 november aanstaande. Nu snappen wij dat u zich afvraagd:  hoe lang kan dit doorgaan? Helaas hebben wij daar ook geen antwoord op.  Maar we zijn er wel mee bezig, en stellen de vraag aan het stadsbestuur, de politiek
en alle andere belanghebbenden. Zodra we meer weten, melden we ons weer!

Vandaag  hebben wij van de behandelende ambtenaar bij het stadsdeel

te horen gekregen dat het besluit omtrent de vergunningsaanvraag van

Noordkust uitgesteld is tot 21 augustus.

 

Dit betekent dat Noordkust weer een zomerseizoen  misloopt. Wie destijds

bij  de presentatie van  de eerste plannen aanwezig was, kan zich wellicht nog

herinneren dat de uitbaters ons toen  lieten weten dat zij de investering die zij voor ogen hadden alleen konden terugverdienen, als de evenementen door zouden gaan. Met het vervallen van wederom een seizoen moeten we ons allen bewust zijn dat bij doorgang de kans extreem groot is dat Noordkust er vol in zal gaan en hun activiteiten tot de uiterste grens zullen gaan inzetten om de gelopen schade in te halen.

 

We  zijn straks immers 2 jaar verder en de vergunning is tijdelijk en geldt tot 2023. Dit betekent dat  zij dubbele inkomsten moeten gaan  halen en dus de buurt dubbel zullen gaan belasten met maximale bezoekersaantallen en maximaal aantallen evenementen. Kortom: reden te meer om ons gezamenlijk nog meer te verzetten tegen de komst van deze voor onze buurt ongewenste grootschalige horeca.

04/ 07 / 2020

30/ 06 / 2020

Onlangs hebben wij inzage gekregen in de aangepaste aanvraag zoals Noordkust deze heeft ingediend bij de Gemeente. Een aantal experts heeft zich erover gebogen en het lijkt erop dat de aanvraag wederom niet compleet is en dat niet aan de eisen wordt voldaan die Gemeente stelt. Op dit moment zijn we een repliek aan het opstellen naar de verantwoordelijke ambtenaar, waarin we deze punten uiteraard zullen aankaarten.

 

Hopelijk leidt dit ertoe dat de gemeente nu datgene doet waar het in iedere voorgaande aanvraag over rept en dat de aanvraag nu echt afgewezen wordt, in plaats van voor de zoveelste keer verlengd. Zodra we hier meer over weten laten we het jullie zo snel mogelijk horen.

30/ 05 / 2020

Vorige week is de Omgevingsaanvraag die Noordkust alweer voor de derde keer had ingeveleverd, door het stadsdeel teruggestuurd omdat deze onvolledig zou zijn.  Formeel kon de aanvraag daarmee al buiten behandeling worden gesteld. Waarom dat tot nu niet gebeurde begrijpen we niet goed. Maar we volgen de procedure op de voet.

 

Ondersteund door Stichting Zosenerdam hebben we ons ingezet om alle kanten van deze aanvraag te belichten. Wat kan of mag er niet? Kloppen de aannames? Hoe kunnen initiatieven zich beter tot de omgeving verhouden? Wat zouden goede alternatieve ideeën zijn?

 

Grote pijnpunten in de aanvraag blijven wat ons betreft de grote aantallen bezoekers en de overlast die dat geeft, ook bij het verlaten van het terrein. Even ter vergelijking: 700 bezoekers dat is zoiets als een hele middelbare school. De veiligheid, vervoer, parkeren en overlast van drank en drugs: met de beperkte handhavingsmogelijkheden van de gemeente zijn dit zaken die niet makkelijk bijgestuurd kunnen worden als het eenmaal los gaat.

 

De belangrijkste focus heeft op dit moment echter de geluidsoverlast. De berekeningen die waren ingediend hadden aannames die niet realistisch lijken. Wij hebben daarom een onafhankelijke geluidsexpert ingehuurd. Dergelijke kosten zijn voorgeschoten door een kleine groep. Met een ‘tikkie’ in de app groepen hopen we dat we deze kosten beter kunnen spreiden samen, zodat we op feitelijkheden constructief in gesprek kunnen blijven met het stadsdeel. Wie liever zelf overmaakt, dat kan ook, op rekeningnummer NL51 TRIO 0379 6869 96 tnv Stichting Zosenerdam.

29/ 05 / 2020

De toestroom naar onze dijken neemt alweer fors toe. Gelukkig houden de picknicktafels die bij ons op de onderdijk staan al van nature rekening met de 1,5 meter maatschappij en zien we veel bezoekers dankbaar gebruik maken

van dat wat de buurt ooit daarvoor heeft neergezet. Een plekje om even tot rust te komen tijdens een fietstochtje naar de landelijke buitengebieden. En zover wij kunnen constateren houden bezoekers zich ook keurig aan onze ongeschreven wetten en worden lunchafval netjes in de prullenbakken gedropt.

15/ 05 / 2020

Naast de vosjes heeft ook een lepelaar zich nu in onze contreien aangemeld. Hoewel het al flink wat drukker wordt op onze dijken is dit voor nu eén van de weinige toeristendie zich de laatste tijd in onze omgeving  laten zien.

12/ 05 / 2020

De vosjes zijn weer terug in het Sc hellingwouderpark. Dit keer hebben we wel 7 jonge vosjes welkom mogen heten.
Een schitterende aanwinst voor onze flora en fauna, al zijn de kippen in ons dorp er een stuk minder blij mee.

21/ 03 / 2020

De coronacrisis heeft weerslag op ons dagelijks leven hier in Amsterdam Noord-West.  Goeie initiatieven als het jaarlijkse opruimen van de oevers langs de dijk  worden opgeschort en ons uitgaansleven wordt veelal beperkt
tot een wandelingetje in de fijne natuur om eens heen. Gelukkig vinden er in rare tijden als deze ook mooie initiatieven plaats. Er wordt op elkaar gelet en voor elkaar gezorgd, iets wat in deze buurt met veel jonge gezinnen met kleine kinderen die plotseling thuis moeten zitten en veel ouderen die een helpende hand juist nu goed
kunnen gebruiken natuurlijk meer dan welkom is. Het is precies dat wat onze buurt zo mooi en bijzonder maakt en waarom wij ooit ook dit initiatief zijn begonnen: een beetje er zijn voor een ander in de buurt, wanneer ze
dat nodig hebben. Let goed op elkaar de komende periode, blijf sociaal dicht bij elkaar maar denk aan de 1,5 meter afstand!

 

19/ 03 / 2020

Vandaag verliep de termijn van de aanvraag die Noordkust heeft ingediend
bij het Stadsdeel. Naar wij vernomen hadden was de aanvraag wederom incompleet en is deze daardoor vertraagd totdat de juiste stukken zijn aangeleverd. Vooralsnog dus wederom uitstel. Als er nieuws is omtrent
de loop van de aanvraag, dan melden we dat asap.

14/ 03 / 2020

In navolging van de meeting van de 11e stuurde een van de bewoners van de Wittenburg nog even de volgende foto, wat goed illustreert hoe een doodgewone zondagmiddag er in de ogen van Noordkust uit gaat zien.

12/ 03 / 2020

Op 11 maart vond de stadsdeelcommissie vergadering plaats in Zunderdorp. Tijdens deze vergadering waren 2 bewoners van Wittenburg zo vriendelijk om de aanwezige stadsdeelbestuur medewerkers in te lichten over hoe zij de overlast veroorzaakt door Roest in hun buurt de afgelopen 7 jaar hebben ervaren. Op deze manier hebben we gezamenlijk getracht een realistisch beeld te schetsen wat ons als buurt werkelijk te wachten staat. het leverde veel begrip op vanuit de aanwezige stadsdeelbestuurders maar ook van omwonenden uit Landelijk Noord die nog niet op de hoogte waren van de plannen.

23/ 02 / 2020

AT5 heeft vandaag in haar nieuws uitzending aandacht besteed aan de komst van Noordkust naar het nu nog rustige Nieuwendam. bekijk de uitzending online hier vanaf 3.55 of download de nieuwsuitzending hier.

20/ 02 / 2020

Naar aanleiding van onze ingezonden brief heeft het Parool vandaag een artikel geplaatst over Noordkust.
In onze optiek een mooi gebalanceerd stuk. Lees hier de online versie. Of klik hier voor een download versie.

17/ 02 / 2020

Aangezien de voortekenen uitwijzen dat de aanvraag van Noordkust zal worden gegund, hebben wij vandaag vanuit alle betrokken buurten en vanuit Noordrust en de Stichting Zosenerdam een open brief de deur uit gedaan naar het gemeentelijk bestuur. Dank aan Karel voor het scherp verwoorden van onze zorgen en ons advies tot het afzien van gunning. De brief kan hier gedownload en gelezen worden.

11/ 02 / 2020

Vandaag staat er in de telegraaf een interview met Erik en Karel als afgevaardigden van Noordrust, waarin zij onze zorgen verwoorden over de opkomst zijnde Horeca van Noordkust. Klik hier om het artikel volledig te zien.

04/ 02 / 2020

Op 4 februari waren enkele betrokken partijen, waaronder de groene scheg, Zosenerdam, de Centrale Dorpenraad en Noordrust uitgenodigd om mee te praten over de ontwikkeling van het groen in ons stadsdeel. De gemeente heeft hier haar visie met ons gedeeld, verbeeld in een 4-tal landkaarten, waarna wij als collectief werden gevraagd hier reflectie op te geven. Een productieve en collectieve avond, waar velen een zeer positief gevoel aan over hebben gehouden. Interesse in de kaarten? Kijk dan hier.

15/ 01 / 2020

Op 15 januari heeft Erik Bannenberg, voorzitter stichting Zosenerdam, namens de buurt inspraak gedaan tijdens de bestuursvergadering van stadsdeel Noord. Aldaar is er wederom getracht de procedure zoals deze nu loopt rond de aanvrag horeca-terrein achter NDD 538 van een reguliere procedure om te zetten naar een uitgebreide procedure. Ons inziens biedt dit gelegenheid voor de buurt om hun zienswijze op het geheel kenbaar te maken en in gesprek te gaan en te blijven met het dagelijks bestuur  van ons Stadsdeel.  De gehele inspraak en de discussie die daarop volgde is hier na te kijken (vanaf 37.00)

 

20/ 12 / 2019

Wat al enigsinds werd gevreesd is nu ook bevestigd door de behandelend ambtenaar inzake de aanvraag bij de gemeente. De aanvraag die 22 november is ingediend, betreft niet alleen de bouw, maar gaat over het gehele Noordkust gebbeuren. De aanvraag horeca, omgevingsvergunning, bestemmingsplan, en ga zo maar door. Via een reguliere procedure probeert Roest op deze manier alsnog versneld de benodigde exploitatievergunningen te bemachtigen, rond de kerst en voordat wij als buurt in Januari met de gemeente gaan zitten om te kijken naar een passende invulling van het gehele gebied. De toetsing of deze aanvraag een reguliere blijft is nu gaande. Wat daarin meegenomen moet worden is dat bij een reguliere aanvraag, de vergunning wordt toegewezen en wij pas DAARNA bezwaar kunnen maken. Dat is dan natuurlijk veel moeilijker, want de gemeente heeft dan het geheel al goedgekeurd. Bij een uitgebreide procedure vindt dit GEDURENDE het proces plaats, waardoor er een gezonde discussie blijft. Wij zijn nu aan het achterhalen over het hoe en wat en hopen jullie spoedig op de hoogte te kunnen brengen van verdere ontwikkelingen.

20/ 12 / 2019

Wat al enigsinds werd gevreesd is nu ook bevestigd door de behandelend ambtenaar inzake de aanvraag bij de gemeente. De aanvraag die 22 november is ingediend, betreft niet alleen de bouw, maar gaat over het gehele Noordkust gebbeuren. De aanvraag horeca, omgevingsvergunning, bestemmingsplan, en ga zo maar door. Via een reguliere procedure probeert Roest op deze manier alsnog versneld de benodigde exploitatievergunningen te bemachtigen, rond de kerst en voordat wij als buurt in Januari met de gemeente gaan zitten om te kijken naar een passende invulling van het gehele gebied. De toetsing of deze aanvraag een reguliere blijft is nu gaande. Wat daarin meegenomen moet worden is dat bij een reguliere aanvraag, de vergunning wordt toegewezen en wij pas DAARNA bezwaar kunnen maken. Dat is dan natuurlijk veel moeilijker, want de gemeente heeft dan het geheel al goedgekeurd. Bij een uitgebreide procedure vindt dit GEDURENDE het proces plaats, waardoor er een gezonde discussie blijft. Wij zijn nu aan het achterhalen over het hoe en wat en hopen jullie spoedig op de hoogte te kunnen brengen van verdere ontwikkelingen.

18/ 12 / 2019

Na enige tijd van stilte is het weer tijd om wat van ons te laten horen. En dat is niet zonder reden.
Zoals verwacht heeft Noordkust haar plannen middels een conceptaanvraag getoetst bij de gemeente en hebben zij vandaag, vlak voor de kerstvakantie, hun aanvraag ingediend.

 

De bekendmaking zoals aangekondigd op de site van de gemeente kun je hier lezen. Het  dossiernummer van de aanvraag is: OLO4589423/​19-5150


Wat opvalt bij deze aanvraag is dat dit een aanvraag  voor een omgevingsvergunning betreft voor de bouw van het gehele horeca complex voor de duur van 4 jaar. Tevens betreft dit alleen een kennisgeving en kunnen er nu nog geen zienswijzes worden ingediend. Dat volgt in een later stadium.

 

Wij zullen dit natuurlijk allen nauwlettend in de gaten houden en zodra er zienswijzen ingediend kunnen worden, helpen met het opstellen van een dergelijke zienswijze mocht hulp wenselijk zijn. Mochten er vragen zijn over het hoe en wat dan kan er eventueel contact opgenomen worden met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020. Meld bij het contact opnemen wel graag het dossiernummer:  OLO4589423/​19-5150

 

Zodra er meer nieuws is zullen wij dat gelijk melden op deze site.

 

10/ 07 / 2019

Op 10 juli hebben de ondernemers achter Roest hun nieuwe plannen gepresenteerd voor Noordkust, de mogelijke invulling van het terrein Nieuwendammerdijk 538.

 

De volledige presentatie die deze avond door hen is gegeven is hier te downloaden.

 

Een aantal bevindingen op een rij

 

1. Er is vanuit het ondernemers duo vooral aandacht besteedt aan het aantal vierkante meters en daarmee het beoogde aantal bezoekers. Hoewel het aantal meters flink is terug gebracht worden er ondanks verzoek vanuit de buurt geen limitaties aangegeven. Men schat in dat het maximale aantal bezoekers dat gelijkertijd aanwezig zal zijn rond de 500 zal liggen (in het ponton, niet meegerekend het terras) maar verbindt daar geen concrete belofte aan. Een andere schatting ligt rond de 800, waarbij we terug zijn op het aantal wat ook genoemd werd bij de eerste presentatie.

 

2. De openingstijden blijven gehandhaaft volgens wensen Roest: tot 01.00 uur door de weeks, tot 03.00 uur in het weekend. Wel wordt aangegeven dat men nu in plaats van 1 seizoen het gehele jaar door open wil zijn.

 

3. het aantal evenementen wordt terug gebracht tot 2. Hierbij is niets gezegd over aantallen, belasting van de buurt en omliggende natuur, et cetera.

 

4. De invulling van het terrein zal zich meer toeleggen op het restaurant en horeca gedeelte. Wel blijft de wens voor dance in de avonduren.

 

5. Over de aan- en afvoerroute is slecht nagedacht. Deze wordt nu verwezen naar de route zoals Google deze aangeeft en zal leiden over de Purmerweg, middels bewegwijzering. Een echte handreiking richting de buurt die zich vooral over de afvoerroute Nieuwendammerdijk / Schellingwouderdijk zorgen maakt, wordt hierin niet gemaakt.

 

Overal kunnen we stellen dat Noordkust doet voorkomen dat er veel naar de buurt is geluisterd en dat er veel concessies worden gedaan. Nemen we echter in acht dat zij dit geheel willen implementeren vanuit het opschaalprincipe, dan zien wij daar als buurt helaas niet veel van terug en zijn de eerste tekenenen juist een verslechtering, in plaats van een verbetering.  Dit terwijl er juist vanuit de gemeente duidelijk is gesteld dat het terrein op dit termijn niet onder hun urgente aandacht valt. (lees hier)

 

De definitieve aanvraag zal plaatsvinden einde van deze maand. Dit zal echter een concept aanvraag zijn, waar de buurt nog geen zienswijzen op kan indienen. Zodra hier meer nieuws over komt  zullen wij dat melden.

27/ 06 / 2019

Nadia en Thijs, de exploitanten van Roest, zullen 10 juli aanstaande hun plannen presenteren over de invulling
van Noordkust. De presentatie vindt plaats in het ponton op Nieuwendammerdijk 538  vanaf 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.30. Hoewel velen van jullie wellicht op vakantie zullen zijn, is het voor de thuisblijvers aan te raden om te gaan kijken om zo goed geinformeerd te raken over de ophande zijnde plannen, zeker omdat zij vanuit deze presentatie naar verwachting binnen 2 weken hun plannen in zullen dienen bij de gemeente.

03/ 06 / 2019

14 / 05 / 2019

31/ 05 / 2019

De Schellingwouderscheg heeft nu ook haar eigen facebookpagina.

 

Klik hier om deze te bezoeken!

Afgelopen zondag 2 juni vond de eerste expeditie van de schellingwouderscheg plaats. Een volledig verslag hiervan  valt te lezen hier op de site van het Parool.

Stadsecologen, vogelexperts en biologen doken zondag met een groep van zo’n veertig natuurliefhebbers de Groene Longen van Noord in. Festivalplannen, verbindingswegen en bebouwing bedreigen de kleine orchidee, ooievaar, ijsvogel en Noordse woelmuis in Noord.

 

Stadsecoloog Fred Haaijen zijgt plotseling neer en buigt zich over een klein paars bloempje tussen de boterbloemen. Het gevolg hurkt met hem mee. “Dit is een orchidee, net zoals een gewone orchidee. Het is de rietorchis,” vertelt hij tijdens de ecologische ontdekkingstocht die bedoeld is om het belang van de Schellingwouderscheg in Noord – het natuurgebied tussen Durgerdam en Noorderpark - te benadrukken.

 

De kracht van de groene longen, zegt hij, zit in de aaneenschakeling van de gebieden. “De natuur stuurt het DNA aan en zorgt voor een goed immuunsysteem. De groene longen zijn daarom ook belangrijk voor de binnenstadbewoners,” vertelt Haaijen terwijl hij door het Schellingwouderbreekpark loopt.

 

Bij het IJ houdt hij opnieuw stil. “Nescio zat hier, uitkijkend over het water.” Haaijen wijst naar het water en attendeert zijn toehoorders op de zilte lucht. “Hier zwemmen haringen, bruinvissen en snoekbaarzen.”

Hoe kun je als buurt het beste vieren dat je in de meest groene en lekkerste  buurt van Amsterdam Noord woont?  Met een wildpluk excursie  o.l.v. van  een echte chef-kok tevens wildpluk expert Elmer natuurljk!  En wat blijkt? Wild plukken en samen koken is niet alleen leerzaam maar ook super verbindend. Piepjong en oud gingen samen aan de slag.

 

We plukten met een gezelschap van 25 buurtgenoten in zowel het weelderige Schellingwouderbreekpark als in het prachtig bloeiend Schellinwouderpark.

 

Van allerlei sappige, harige, prikkende en soms ongewenste overwoekerende soorten planten maakten we o.a. gefrituurde smeerwortel en vlierbloesem, we maakte  rabarber van duizendknoop, paardenbloemjam, kappertjes van madeliefjes, stampot van zevenblad, brandnetelsoep met venkel, daslook boter en....nog veel meer! Voor wie wilde was er ook grauwe gans op het menu. (Eerlijk is eerlijk: dat beestje hebben we niet ‘geplukt’ maar werd gekocht door de chef).

 

Dit alles smaakte naar meer! Wordt dus wegens groot succes en enthousiasme in de buurt vervolgd...

 

De beste wildpluk lentemaand is nu wel voorbij. In september / oogsttijd een nieuwe wildpluk op het menu...

 

De wildpluk o.l.v chef-kok en wildpluk expert Elmer Kesseler werd georganiseerd door bewoners uit Schellingwoude en Tuindorp Nieuwendam die de prachtige natuur in de buurt wilden vieren met een liefdevol event.

Floor Hallema, Annette Benedictus en Sylvia Fennis.  Meer weten? Floor.hallema at gmail.com

 

Ps: wildplukken wordt gedoogd, mits  je de wildpluk regels zorgzaam naleeft: o.a. pluk geen beschermde soorten, verniel geen natuur en laat genoeg achter voor dieren en anderen.

16 / 05 / 2019

01 / 05 / 2019

De aanvraag voor de omgevingsvergunning door Noordkust is ibuiten behandeling gesteld.

Klik hier voor de bekendmaking van de gemeente.

 

De exploitangten van Roest hebben aangegeven dat zij hun plannen gaan herzien en deze daarna

opnieuw in zullen dienen. De herziene plannen zullen zij delen via hun site en op social media.

Aan ons om dit nauwlettend in de gaten te hoiuden en gezamenlijk zorg te dragen dat wij de wensen van de buurt hierin gereflecteerd zien.

 

Mocht er toch onverhoops een aanvrag ingedient worden waar wij zienswijzen op in kunnen dienen dan zullen we dat hier melden.

Voor wie geinformeerd wil worden over hoe bestuurlijk Amsterdam Noord naar buurtparticipatie kijkt,

klik hier voor deze blog waar een pleidooi wordt gehouden voor buurtparticipatie door Erna berends.

17 / 04 / 2019

17 / 04 / 2019

Schrijnender dan dit voorbeeld kan de noodzaak van ons initiatief Noordrust niet worden. Op de plek waar Roest Noordkust heeft geplanned is vanochtend een grote hoeveelheod restafval van xtc-fabricage gevonden. Door het lekken van 1 van de vaten zal de grond aldaar gesanneerd mopeten worden.

10 / 04 / 2019

Naar aanleiding van her artikel geplaatst door het Parool waarin een pleidooi werd gehouden voor de festivals hebben Karel en Floor vanuit de buurt een ingezonden brief gestuurd die vandaag door het Parool geplaatst is. Kijk  hier. voor het artikel.

Naar aanleiding van de bijeenkomst over de groenvisie heeft de gemeente Amsterdam verslag uitgebracht.

Het verslag van deze bijeenkomst en het vervolg hiervan vindt u hier.

24 / 03 / 2019

Vandaag wordt het tweede ooievaarsnest geplaatst in onze buurt. Na het ooievaarsnest in het Schellingwouderpark, staat er nu ook een ooievaarsnest op de Liergouw!

19 / 03 / 2019

Vandaag zijn door maar liefst 104 deelnemers de oevers van het ij bij het schellingwouderpark weer schoongeprikt.
Complimenten aan alle prikkers, want het resultaat is geweldig!

15 / 03 / 2019

13 / 03 / 2019

09 / 03 / 2019

De ondernemers van Roest hebben ons geïnformeerd dat zij de vergunningsaanvraag voor Koningsdag en het Vrijlandfestival hebben ingetrokken. Wij vinden dat een verstandig besluit, gezien de vele risico’s op het gebied van veiligheid en het ontbreken van passende maatregelen op het gebied van verkeer en natuurbehoud.

04 / 03 / 2019

De oude aanvraag voor omgevingsvergunning (OLO 4066487) is door onvolledigheid buiten behandeling gesteld waardoor al onze zienswijze allen vervallen.  Op 22 februari is er  een nieuwe aanvraag ingediend. Deze zal 13 maart openbaar worden gemaakt. (OLO 4232153). Willen we dus in een later termijn bezwaar kunnen maken en juridische stappen kunnen ondernemen, dan zullen we allemaal een nieuwe zienswijze moeten indienen op deze nieuwe omgevingsvergunning.  Zodra de aanvraag omgevingsvergunning openbaar wordt gemaakt dan zullen we dat hier bekend maken en hem uploaden.

 

Vandaag heeft de gemeente bekend gemaakt dat de aanvraag om de omgevingsvergunning voor perceel Nieuwendammerdijk 538 te wijzigen tbv horeca, buiten behandeling is gesteld. Zie hier de besluitvorming. De nieuwe aanvraag is al ingediend en bekendgemaakt, (zie hier de nieuwe aanvraag) maar hier kunnen nog geen zienswijzen op ingediend worden, aangezien het hier alleen een kennisgeving betreft. Zodra het bekend is wanneer de zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dat gemeld worden in de sectie actie.

Reactie op persbericht

afgelasten Vrijlandfestival 2019

24 / 02 / 2019

Voor iedereen die zich goed wil inlezen in de omgevingsplannen van Noordkust staan hieronder verschillende documenten ter inzage. de gemeente heeft al aangegeven dat deze nu nog te onvolledig zijn om een omgevingsvergunning af te kunnen geven.

 

Klik hier voor de ruimtelijke onderbouwing

 

Klik hier voor de aanvraag

 

Klik hier voor de plattegrond opstelling 1

 

Klik hier voor de plattegrond opstelling 2

 

Klik hier voor de plattegrond capaciteit en ventilatie

 

Klik hier voor de houten vlonders containers

 

Klik hier voor constructieoverzicht

 

Klik hier voor opzet ponton

 

Klik hier voor additionele plattegrond

 

De site is live. Welkom!

© 2019 Noordrust

We volgen met enige verbazing  de berichtgeving rond het afgelasten van festival Vrijland. Fel burenprotest zou de oorzaak zijn van het terugtrekken van de vergunning. De realiteit is dat er meer dan 250 verschillende zienswijzen zijn ingediend. Niet alleen door omwonenden, maar ook door bedrijven en belangenverenigingen. Sommige emotioneel van aard. Het merendeel echter, adresseert de risico’s van grootschalige horeca-exploitatie op een landtong gelegen tussen actieve industrie, natuurgebieden en een woonwijk. Desgevraagd kan de afdeling Vergunningen van de gemeente hier meer inzicht in geven.

 

Wij beseffen dat dit voor de zeer actieve ondernemers een bittere pil is. Maar met het gevaar van ernstige calamiteiten en onomkeerbare schade aan natuur en omgeving is doorgang van het festival ons inziens onverantwoord. Ook voor de vestiging van doorlopende horeca is grondige heroriëntatie op de mogelijkheden, de kwetsbaarheden én de onmogelijkheden van dit gebied noodzakelijk.

 

Koester de vrije ruimte

 

De ondernemers achter Noordkust spreken van gezamenlijkheid. Van leefbaarheid. Van rust en vrije ruimte. Die uitgangspunten delen wij. Wij voegen daar veiligheid en natuurbehoud aan toe. En de vrijheid om niet iedere ruimte tot een ‘concept’ te maken. Want juist daarvan heeft Amsterdam er genoeg.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Noordrust is een initiatief van bewoners die zeer betrokken zijn bij de buurt. Participatie is hier meer regel dan uitzondering. Groengebieden worden door omwonenden beheerd, er zijn structurele activiteiten om zwerfafval terug te dringen, er zijn veel evenementen voor en door buren, waaronder verschillende kleinere Koningsdagvieringen. Buurtcafé het Sluisje is zelfs door buren overeind gehouden. Jong en oud kent elkaar hier nog. Creatieven, kunstenaars, wetenschappers en ondernemers bundelen hier dagelijks de krachten. We omarmen het oude én het nieuwe. Maar verwachten wel prudente ontwikkeling van deze buurt met haar bijzondere historische en ecologische waarde.