Samen staan we sterk tegen de komst van grootschalige horeca.

ruimte voor rust

TIJD VOOR RUST!

Ruimte voor rust

Na 3 jaar collectief strijd te hebben gevoerd met de gehele buurt heeft de gemeente besloten de vergunning voor de ontwikkeling van het grootschalige evenemententerrein aan de Nieuwendammerdijk te weigeren. Daar mogen we als buurt best wel een beetje trots op zijn! Want ons massale protest, de volharding van de vele verschillende actiegroepen en onze vele bezwaren alsmede de protesten naar het juridisch bureau hebben ervoor gezorgd dat we als buurt uiteindelijk aan het langste eind trekken. En nu ook Heren2 heeft besloten geen hoger beroep aan te tekenen, maar te gaan onderzoeken wat een alternatieve bestemming voor het terrein zou kunnen zijn, wacht  ons nu een tijd van verdiende rust.

Het besluit nalezen

Het besluit van de gemeente bestaat uit een drietal documenten: een advies bezwarencommissie, een BOB pact  en de uiteindelijke heroverweging van de omgevingsvergunning. Wie geinteresseerd is kan de verschillende documenten hier na lezen:

 

Advies bezwarencommissie

BOB pact

Heroverweging omgevingsvergunning Noordkust

Een grote dank!

Onze dank gaat uit naar iedereen in de buurt die zich de afgelopen 3 jaar hard heeft gemaakt voor ons aller belang.
Die op zijn gestaan voor de ouderen in de buurt die zelf niet in staat waren om protest te maken, die zich hard maakten voor het groen en de natuur waar wij dagelijks van mogen genieten, die avondenlang hebben vergadert om telkens weer  de strategie aan te passen en die hun nek uit hebben gestoken om te vechten tegen de bierkaai en onrecht. Al die uren ploeteren betalen zich nu uit. Dank daarvoor vanuit alle betrokken en  de gehele buurt.

Hoe nu verder?

We gaan de komende periode een tijd van welverdiende rust in, maar houden de ontwikkelingen in onze buurt natuurlijk nauwlettend in de gaten. Mochten er verontrustende signalen komen vanuit welke hoek dan ook, dan zullen we ons snel weer formeren en kunnen we ieders hulp wederom keihard gebruiken. Laten we hopen dat het niet zover komt, maar bedachzaam zijn dat het wel zo ver kan komen!

SAMEN STERK VOOR ONZE BUURT!

© 2020 Noordrust