ruimte voor rust

Onze agenda

Hieronder staan de belangrijkste data voor wie betrokkenheid zoekt bij ons mooie gebied. Bijeenkomsten, activiteiten, maar ook deadlines vanuit de gemeente et cetera.

December

Aanvraag  exploitatievergunning Noordkust

 

Op 22 november j.l. is de aanvraag voor de exploitatie van horeca met vergunning tot 01.00 uur door de weeks en 03.00 uur in de weekenden aangevraagd door de ondernemers achter Roest, voor het terrein Nieuwendammerdijk 538. Waar de aanvraag lijkt op louter een aanvraag voor de bouw, betreft het de gehele aanvraag voor zowel het wijzigen van het bestammingsplan als ook de horeca aanvraag en de bouw van het complex. De vraag die nu rest is of de gemeente deze aanvraag behandeld als een reguliere procedure (6 weken bezwaar maken NA goedkeuring door de gemeente) of als een uitgebreide procedure, waarbij wij vooraf zienswijzen kunnen indienen. De toetsing daarvan vindt nu plaats door de desbetreffende ambtenaar van Vergunning Bouw.

 

Zodra hier uitsluitsel over is, is het aan ons taak om wederom middels zienswijzen onze visie en bezwaren kenbaar te maken. Wij zullen daarvoor de buurt in gaan en helpen daar waar wenselijk. Ook zullen we op deze site ruim aandacht geven aan het opstellen van zo'n dergelijke zienswijze, voor allen die daar baat bij hebben.

 

Aangezien het ons nog niet duidelijk is op welke datum de aanvraag precies gaat plaats vinden adviseren wij om deze site in de gaten te houden. Daarnaast zullen we een extra nieuwsbrief verspreiden mocht het moment daar zijn.

© 2019 Noordrust